Rekisteröinti ja tunnistaminen

Kaikki syntyneet varsat ja maahantuodut hevoset merkitään Suomen Hippoksen pitämään rekisteriin. EU:n komissio on antanut hevoseläinten tunnistamisesta asetuksen, joka astui voimaan 1.7.2009. Asetuksen mukaan kaikki rekisteröimättömät hevoseläimet tulee tunnistaa ja merkitä Suomen Hippoksen rekisteriin. Hevosrekisteri on jalostus- ja kilpailu-toiminnan perusta, joka myös turvaa kasvattajien ja hevosenomistajien oikeudet.

Hevosten identifiointia luotettavasti tarvitaan seuraavissa tilanteissa:
- Jalostustoiminta (polveutuminen tunnetaan)
- Kilpailutoiminta (oikea hevonen oikeassa lähdössä)
- Hevoskauppa
- Eläinlääkintä:
        eläinlääkärintodistukset
        lääkkeiden käyttö (EU määräykset)
        rajan ylitykset viennissä tai tuonnissa
        tarttuvien tautien ennaltaehkäisy
        doping näytteiden otto
- Vakuutukset
- Hevostalouden tuet
- Teurastamot (tarkastukset kiellettyjen lääkeaineiden osalta)

Rekisterissä ovat seuraavat hevoslajit (uudistettu 2009):

S = suomenhevonen
L = lämminverinen ravihevonen
H = hevoset ja ponit
K = kylmäverinen hevonen
D = aasi
E = equidae

Ennen siirtymistä yllä olevaan jaotteluun, käytössä ovat olleet S-, L- ja K-lajin lisäksi alla olevat lajit, jotka säilyvät niihin rekisteröidyillä hevosilla ja poneilla ennallaan.

R = lämminverinen ratsuhevonen
P = poni
T = tilastohevonen (sekarotuinen tai tuntematon suku)

Rekisteriin ei hyväksytä jo käytössä olevaa nimeä eikä suojattuja kasvattajanimiä. Muutoinkin hevosen nimen antamisessa noudatetaan nimisääntöä. Kiellettyjä ovat mm. liian pitkät, sopimattomat ja sekaannusta aiheuttavat nimet. Lisätietoa nimeämisestä.

Hevosen rekisterinumerossa erotetaan väliviivalla hevosen syntymävuoden kaksi viimeistä numeroa, esim. 97-1001 (lv) tai 1001-97 (sh) . R-, P-, K- ja T-rekisterissä syntymävuoden eteen tulee myös merkintä hevosen lajista, esim. R97-1001 tai P97-1001.

Rekisteriin merkitsemisestä annetaan hevosen omistajalle rekisteritodistus/hevospassi. Se on aina luovutettava hevosen mukana, kun hevonen siirtyy uudelle omistajalle. Omistajan vaihtumisesta on ostajan ilmoitettava kirjallisesti rekisterin pitäjälle 14 vuorokauden kuluessa vaihdoksesta ja ilmoituksessa on oltava sekä ostajan, että myyjän allekirjoitus. Lisätietoa omistajanvaihdoksesta.

Hevosen omistajan on viipymättä ilmoitettava rekisterin pitäjälle hevosen rekisteritietoihin mahdollisesti tulevat muutokset ja oikaisut. Vastaavasti hevosen omistajan on tehtävä poistoilmoitus Suomen Hippokseen/hevosjalostusliittoon välittömästi, kun hevonen on kuollut tai viety pysyvästi maasta. Sähköinen poistolomake.

Rekisterin pitäjä voi poistaa hevosen rekisteristä, jos hevonen on siihen merkitty virheellisten tietojen perusteella.

UELN-numero
Suomessa on otettu käyttöön kansainvälinen UELN-numero 2009 syntyvistä varsoista alkaen. UELN-numero on yhteensä 15 luvun sarja ja se voi sisältää myös kirjaimia. Sarjan kolme ensimmäistä numeroa muodostavat Suomen maatunnuksen 246, kolme seuraavaa järjestön tunnuksen 001 (Suomen Hippos) ja loput yhdeksän numeroa ovat hevosen rekisteritunnus. 1.1.2009 alkaen tunnistetuille ja Suomen Hippokseen rekisteröitäville tuontihevosille ja -poneille tullaan jättämään UELN-numero, mikäli sellainen on merkitty niiden alkuperämaan passiin.

E = equidae
EU:n tunnistusasetuksen myötä kaikki Suomessa olevat hevoset on tullut tunnistaa vuoden 2009 loppuun mennessä. Hevoset, joiden alkuperää ei pystytä selvittämään, rekisteröidään E-rekisteriin. E-rekisteri on ns. kevyempi rekisteri, jonne hevosesta tallennetaan vain rajallinen määrä tietoa. Esimerkiksi nimeä hevoselle ei tule, vaan se saa ainoastaan tunnistenumeron ja sille tulee asentaa mikrosiru.

E-rekisteriin rekisteröitävän hevosen omistajan tulee allekirjoittaa tunnistuksen yhteydessä todistus omistussuhteesta. Omistaja todistaa, ettei hänellä ole tiedossa, että hevosella olisi aiempia rekisteripapereita tai muita dokumentteja, joilla hevosen voi rekisteröidä Suomen Hippokseen. Hän vakuuttaa myös, että hevonen ei ole aiemmin rekisteröity Hippokseen. E-rekisteriin rekisteröityä hevosta ei voida siirtää myöhemmin ns. perusrekisteriin.


Ravikilpailurekisterissä hevonen voi olla:

 
1. Suomenhevonen.

2. Suomessa syntynyt lämminverinen ravihevonen: on syntynyt Suomessa Suomen rekisterissä olevasta tammasta ja rekisteröity Suomessa,
tai on syntynyt ulkomailla Suomen rekisterissä olevasta tammasta ja tuotu Suomeen syntymävuoden joulukuun 31.päivään mennessä, eikä ole muussa maassa rekisteröity.

3. Suomalainen lämminverinen ravihevonen (FIU), jolla ei ole syntymämaata: on syntymävuonna tuotu ja rekisteröity emänsä kanssa Suomen rekisteriin eikä ole muussa maassa rekisteröity,
tai on syntynyt ulkomailla Suomen rekisterissä olevasta tammasta ja on omistajan kustannuksella merkitty Suomen rekisteriin.

4. Maahan tuotu lämminverinen ravihevonen: on rekisteröity ulkomailla ja maahantuonnin jälkeen on rekisteröity Suomessa.

5. Ulkomainen hevonen: on rekisteröity ulkomailla ja tilapäisesti tuotu Suomeen tarkoituksenaan osallistua ravikilpailuihin.

6. Puhdasrotuinen poni: rekisteröity Suomessa puhdasrotuisena ponina ja 1.1.1997 jälkeen syntyneillä on jalostukseen hyväksytty isäori.

Ravikilpailusäännöt Etusivu     Takaisin     Tulosta