Hevosen viimeinen matka

Hevosen elämän vastuullinen päättäminen


Hevosen lopettaminen sen ollessa sairas, loukkaantunut tai muuten elämänsä päässä on ihmiseltä ainoa oikea päätös. Vastuullinen hevosenomistaja ei myy hevosta edelleen epäsopivaan käyttötarkoitukseen vaan huolehtii hevosen arvokkaan elämän päätöksestä kunniallisella tavalla. Hevosten teurastaminen on muihin lopetusvaihtoehtoihin nähden usein edullinen ja hyvä vaihtoehto.

Hevosia vastaanottavia teurastamoja on Suomessa 12. Yksi teurastamisen haasteista on, että teurastamoja ei ole kohtuuetäisyyksin Itä-Suomessa tai Suomen pohjoisimmissa osissa. Suurin este hevosenlihan markkinoiden kehittymiselle on kuitenkin hevosenlihan epätasainen ja vähäinen saatavuus. Kevät ja alkava laidunkausi on teurastamojen näkökulmasta vaikeaa aikaa. Kysyntää olisi, mutta tarjottavaa ei.

- Teurastamomme teurastaa vuosittain noin tuhat hevosta, vaikka kapasiteettimme riittäisi määrän nelinkertaistamiseen. Jos saisimme enemmän hevosenlihaa hyötykäyttöön, sen kysyntä markkinoilla lisääntyisi entisestään, Liha Hietanen Oy:n toimitusjohtaja Timo Hietanen vahvistaa.

 

- Suomalaisissa teurastamoissa hevosen teurastaminen on nopea ja kivuttomin tapa päättää hevosen elämä. Hevosenlihaa tarvitaan markkinoille, Hietanen päättää.

 

Teurastamisessa tulee muistaa lääkeaineiden varoaika

Mikäli hevoselle on annettu teurasvaroajan sisältämää lääkeainetta, tulee varoajan olla umpeutunut ennen teurastusta. Hevosille voidaan käyttää myös lääkeaineita, joiden käytöstä seuraa elinikäinen teuraskielto. Näiden lääkkeiden käytöstä tekee eläinlääkäri merkinnän hevosen passiin. Jos hevoselle on tehty uusi passi, astuu sen myöntämispäivästä voimaan joko elinikäinen tai kuuden kuukauden pituinen teuraskielto riippuen siitä miten hyvin hevosen lääkintähistoria on tiedossa.
Lääkitysohjeet tässä! (pdf-tiedosto).


Lopettamispäätöksen jälkeen


Päätöksenteon jälkeen omistaja varaa ajan teurastamolle puhelimitse ja järjestää hevoselle kuljetuksen sovittuun aikaan. Useimmilla teurastamoilla on tavoitteena ottaa hevoset vastaan heti ensimmäisenä aamulla. Ennen hevosen viimeistä matkaa poistetaan hevoselta kotitallilla kengät. 

 

Omistajalla tai hevosen tuojalla tulee olla mukanaan tarvittavat asiakirjat, eli hevosen rekisteritodistus tai passi ja ketjuinformaatiolomake. Tallin, jolta hevonen lähetetään teuraaksi, on oltava rekisteröitynä alkutuotannon toimijaksi. Teurastamolla täytetään vielä hevosen vastaanottolomake.


Hevosen saavuttua teurastamolle eläinlääkäri tunnistaa ja tarkastaa hevosen. Mikäli omistaja haluaa, voi hevosen eläinlääkärintarkastuksen tehdä jo hevosen kotitallissa. Tarkastuksen ja hevosen teurastuksen välinen aika ei kuitenkaan saa olla yli 24 tuntia.

 

Tunnistamisen jälkeen hevonen talutetaan pestyyn ja puhdistettuun teurastustilaan, josta hevonen ei näe muualle teurastamoon. Hevonen tainnutetaan pulttipistoolilla. Tainnutus on tapahtumana nopea.

 

Lopuksi eläinlääkäri tarkastaa ruhon, elimet ja suoliston. Tapahtumaketjuun menee aikaa yhteensä noin 15 minuuttia.


Vaihtoehto teurastamiselle

Teurastamisen sijaan hevonen voidaan myös eläinlääkärin toimesta lopettaa ja ruho tietyin edellytyksin haudata tai toimittaa tuhkattavaksi tai muutoin hävitettäväksi.


 

Keski-Suomen alueella palvelevia ammattitaitoisia teurastajia

Hevosen lopetus tai kotiteurastus

Juha Levälahti
p. 040-5199864


Kari Levälahti
p. 041-587 1380

----------------------------------------------

Hevosten teuraskuljetusta

Juhani Heikkinen
p. 040-824 0686


Pekka Vehviläinen
p. 0400-574 030

 Etusivu     Takaisin     Tulosta