Hevosvoimaa tiedotushanke

Hankkeen tavoitteena on viestinnän keinoin lisätä:


    hevostalouden yleistä tunnettavuutta sekä kunta- ja muiden viranomaisten tietämystä hevostaloudesta
    hevoskasvatusta ja hevostalousyrittäjien liiketoimintaosaamista
    hevostalousyrittäjien tietämystä ympäristö- ja eläinsuojelumääräyksistä
    hevosalan toimijoiden verkostoitumista


Hankkeen kohderyhmänä ovat hevostalousyrittäjät, hevosalan yhdistykset, seurat ja järjestöt, oppilaitokset, kuntien viranomaiset sekä hevostalouden tukipalveluiden tuottajat.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2013 - 31.12.2014.


Hanketta rahoittaa
Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013.

Lue lisää!


Tiedotushankkeen toimesta on tuotettu neljä ajankohtaista infopakettia:

Aktiivitallin suunnittelu

Toimiva ruokinta

Toimiva talli

Toimiva lannanpoisto
 


 Etusivu     Takaisin     Tulosta