Hevosten terveydenhuoltohanke Keski-Suomessa

Keski-Suomen alueella on käynnistymässä hevosten terveydenhuoltohanke, jonka tavoitteena on kehittää hevosten ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Suunnitelmallinen terveydenhuolto lisää hevosten hyvinvointia ja tuo kustannussäästö hevosenomistajille hevosten parantuneen terveystilanteen kautta. Terveydenhuoltosuunnitelma on myös oleellinen osa talliyrityksen laatujärjestelmää.

Hanketta hallinnoi Suomen Hevostietokeskus ry yhteistyökumppaneinaan Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry sekäVetcare Oy. Hankerahoitus on haettu Keski-Suomen ELY-keskukselta (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013).

Hankkeeseen valitaan hintään 10 terveydenhuollosta kiinnostunutta talliyritystä, joille hankkeeseen osallistuminen on maksutonta. Tavoitteena on saada mukaan eri tuotantosuuntia (ravivalmennustalli, ratsastuskoulu, siittola, hevoskasvatusta harjoittava talli, hevosten täysihoitotalli) edustavia talleja pääosin Keski-Suomesta.

Hankkeeseen osallistuviin talleihin tehdään aloituskäynti touko/kesäkuussa 2011, jonka perusteella kirjallinen terveydenhuoltosuunnitelma laaditaan. Käynnin aikana eläinlääri muodostaa kokonaiskuvan tallin toiminnasta ja hevosten pito-olosuhteista. Samalla käydään läpi tallinpitän kanssa hevosten käyttötarkoitus, talliympäristön erityispiirteet, hevosten päivittäiset hoitorutiinit ja mahdolliset erityisongelmat tallissa.

ynnin aikana pohditaan yhdessä keinoja sairauksien ennaltaehisemiseksi ja hevosten hyvinvoinnin parantamiseksi. Käynnin yhteydessä hevosista voidaan ottaa lantanäytteitä sisäloisten toteamiseksi. ynnin jälkeen tallille tehdään yksilöllinen terveydenhuoltosuunnitelma, jonka perusteella hevosten hyvinvointia pyritään edistämään. Seurantakäynti tehdään noin puolen vuoden kuluttua ensimmäisestäynnistä.


Hankkeen toinen osio toteutetaan keväällä 2012, jolloin tarkastelun kohteena ovat tallitason ruokintakäytännöt (esim. rehujen annostelu/vrk, ruokinnan karkearehu/väkirehu suhde, käytettävien rehujen sopivuus) ja eri hevosryhmien ruokinnan erityispiirteet (lepo-, harraste- ja urheiluhevosten sekä siitostammojen ja varsojen ruokinnan tarkistus). Lisäksi tarkasteluun otetaan sellaisten hevosten ruokinta, joilla on jokin ruokintaperäinen sairaus tai muu ruokintaperäiseksi epäilty ongelma. Kartoituksen perusteella tallille laaditaan raportti hevosten ruokintaan liittyvistä havainnoista ja annetaan tarvittaessa toimenpidesuosituksia.Jos olet kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen, ota yhteyttä hankkeen eläinlääriin katja.hautala@helsinki.fi tai Katja Hautala p. 040 507 5067.


Kaikki tiedotteet


 Etusivu     Takaisin     Tulosta