Oriinpitäjän muistilista

 1. Oriit, joita käytetään siitokseen, on tutkittava vuosittain Taylorella equigenitalis-bakteerin (CEM) varalta, paitsi suomenhevosoriit, joilta tutkimus vaaditaan vain silloin, kun niitä käytetään keinosiemennykseen. CEM-näyte on otettava oriilta ennen seuraavaa siitoskautta joulu-maaliskuun aikana, kuitenkin ennen ensimmäistä astutusta/siemennystä. Mikäli oritta ei ole lainkaan käytetty siitokseen edellisen CEM-näytteen jälkeen, testiä ei tarvitse uusia. Luonnollisessa astutuksessa käytettävien ponioriiden osalta CEM-testi otetaan viiden vuoden välein. Keinosiemennykseen käytettävät oriit tulee myös tutkia vuosittain virusarteriitin (EVA) varalta. Lämminverisen ravihevosen siitosoikeus on voimassa, kun vuosimaksu 300 euroa on maksettu. Lämminveristen ratsuhevos- ja ponioriiden osalta tulee myös suorittaa vuosittainen orilisenssimaksu jalostukseenkäyttöoikeuden aktivoimiseksi.


2. Astutuskirja, astutusluettelot ja spermansiirtotodistukset tilataan hevosjalostusliitosta.


3. Astutuksen järjestysnumero kulkee tammojen ensimmäisen astutuspäivän mukaisessa järjestyksessä.


4. Tammoja saa astuttaa/siementää enintään 150 vuodessa oritta kohden, lukuun ottamatta vientispermalla siemennettyjä ulkomaiden tammoja.


5. Astutusluettelo astutetuista/siemennetyistä tammoista on lähetettävä hevosjalostusliittoon viimeistään 30. syyskuuta astutusvuonna. Astutusluetteloon merkitään kaikki astutus/siemennyspäivät. Astutusluetteloon liitetään oriin mahdolliset spermansiirtotodistukset.

Mikäli oriin jalostukseen käytöstä ei ajoissa toimiteta tietoja hevosjalostusliittoon, jäävät ne pois Suomen Hippoksen ATK-tiedostosta, jolloin siitä aiheutuu haittoja esim. EU-tukien hakijoille.


6. Oriinpitäjä on velvollinen toimittamaan kaikkien astutettujen/siemennettyjen tammojen osalta astutustodistuksen sekä syntymätodistuksen tammanomistajalle suoritettujen maksujen jälkeen.


7. Oriin varsaprosenttiin lasketaan mukaan:

- elävinä syntyneet varsat

- kuolleina syntyneet täysiaikaiset varsat

- kaksoset lasketaan yhdeksi varsomiseksi


8. Oriin tiineytysprosenttiin lasketaan mukaan:

- tammat, joille on syntynyt elävä varsa

- tammat, joille on syntynyt kuollut täysiaikainen varsa

- tammat, jotka ovat luoneet vähintään 12 viikkoa kestäneen tiineyden jälkeen (ell-todistus)

- tammat, jotka ovat kuolleet kantavina (ell-todistus)

- kaksoset lasketaan yhdeksi tiineydeksi


9. Hevosten keinosiemennystoimintaa varten tulee hakea lupa Aluehallintovirastolta. Lupa edellyttää asianmukaisia siemennesteen keruu- ja käsittelytiloja, siemennystiloja sekä riittäviä talli- ja tarhatiloja. Lupahakemusta varten on nimitettävä eläinlääkäri, joka vastaa siitä, että asemalla noudatetaan keinosiemennystoiminnalle asetettuja vaatimuksia.
Lisätietoa osoitteessa www.hippos.fi 
  


 Etusivu     Takaisin     Tulosta