Pohjois-Karjalan Hevosjalostusliiton historiaPohjois-Karjalan Hevosjalostusyhdistysten Liiton ”Woiman”
Alkuvaiheet ja sääntöjen laatiminen.


Kun Keisarillisen Suomen Senaatin päätös sisältävä tarkempia määräyksiä toimenpiteistä Suomen hevosrodun parantamiseksi oli julkaistu 31. päivänä toukokuuta 1905 ja siinä olevat säännökset erinäisillä poikkeuksilla määrätty astumaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 1907, ryhdyttiin eri maanviljelys- ja talousseurojen alueella hevossiittoloja perustelemaan. Tämä edellämainittu ”päätös” nimittäin määräsi, että maanviljelysseuran joka on saanut valtionapua hevosrodun parantamiseksi, tulee käyttää sitä seuran yhteyteen perustetun liiton kautta. 

Tämmöisen ”päätöksessä” mainitun hevossiitosliiton perustamisessa viivyteltiin niin kuin useissa muissakin maanviljelysseuroissa pääasiallisesti sen takia että tuo päätöksessä esiintyvä järjestelmä ei hevosmiehiä tyydyttänyt, se kun myönsi maanviljelysseuroille muka liian paljon sanomista hevosasioissa. Täällä kuitenkin näyttävät hevosmiehet käyneen edellä hevossiitosliiton perustamiseen, sillä 30 päivänä marraskuuta 1906 Pohjois-Karjalan maanviljelysseuran johtokunnan kokouksessa esitettiin Pohjois-Karjalan Hippos-yhdistyksen laatima sääntöehdotus perustettavalle Pohjois-Karjalan hevosjalostusyhdistysliitolle. Tähän ehdotukseen johtokunta ei kuitenkaan katsonut voivansa yhtyä se kun liian paljon poikkesi edellä mainitusta ”säädöksestä”, vaan sen sijaan päätti, että Maanviljelysseuran alotteesta on ryhdyttävä perustamaan Pohjois-Karjalan hevosjalostusyhdistysten liittoa, ja hyväksyi sitä varten hoitovaliokunnan laatiman sääntöehdotuksen muutamilla muutoksilla. Tämä johtokunnan sääntöehdotus tarkastettiin sitten maanviljelysseuran kokouksessa Joensuussa 12 päivänä joulukuuta 1906, missä ehdotus semmoisenaan hyväksyttiin. 

Sääntöehdotus ei kuitenkaan saanut hevoshoidonneuvojan epäävän lausunnon takia kuvernöörin vahvistusta. Asia otettiin uudelleen esille Maanviljelysseuran ja alueella löytyvien hevosjalostusyhdistysten edustajain yhteisessä kokouksessa Joensuussa 9 päivänä huhtikuuta 1907, missä paljonkin eriävien mielipiteiden esilletuotua vihdoinkin suostuttiin muuttamaan sääntöjä hevoshoidonneuvojan viitausten sekä voimassa olevan asetuksen arvon voittaneen päätöksen mukaan ja siten valmistui uusi sääntöehdotus Pohjois-Karjalan Hevosjalostusyhdistysten liitolle ”Woima”. Nämä säännöt saivatkin Kuopion läänin kuvernöörin vahvistuksen 5 päivänä kesäkuuta 1907 ja siis tästä päivästä on luettava Pohjois-Karjalan Hevosjalostusyhdistysten liiton ”Woiman” toiminta alkaneeksi.

Liiton sihteeri-neuvojat vuosien saatossa: 
   
 Agronomi Kauko Leisten
 Agronomi H.O. Reinola
 Agrologi Toivo Pohjola
 Agronomi Erkki Sihvola
 Eläinlääkäri Ukko Lindqvist
 Eläinlääkäri Väinö Mattila
  Igor Juutinen
 Agronomi Väinö Muukkonen
 Agronomi Väinö Erälä
 Agrologi Väinö Martikainen
 Maanvilj. Erkki I. Pesonen
 Agronomi Aarne Rauma
 Agrologi Arvo Ronkainen
 Merkonomi Seppo Korhonen 
  Jukka Kainulainen
 Merkonomi Aarno Kaartinen 
 Merkonomi Pentti Ollikainen 
 Agrologi Matti Riekki 
 Merkonomi Pasi Pykäläinen 
 Tradenomi Piia Vaakanainen 
 Tradenomi Päivi Pesonen  Etusivu     Takaisin     Tulosta